Konferencja „Young Entrepreneurs in Time of Crisis”

Przedsiębiorczość to umiejętność, którą można zdobywać od najmłodszych lat, a przy odrobinie wysiłku, każdy może kształtować u siebie przedsiębiorczy sposób myślenia i działania. Wybuch pandemii COVID-19 sparaliżował cały świat i negatywnie wpłynął na wiele sektorów gospodarki, ale nawet w czasie kryzysu duch przedsiębiorczości nie zginął. Wiele osób wykorzystało szanse, które Więcej…

Create to change

Ideą tego projektu było wykorzystanie tworzenia komiksów jako metody podnoszenia kwestii młodych ludzi oraz odpowiedzią na potrzebę zwiększenia wiedzy i zrozumienia, jak działa lokalna demokracja uczestnicząca. Korzystanie z komiksów tworzy zabawne i wzbogacające doświadczenie zrozumienia procesów, struktur, systemów, ról i obowiązków, praw i własnego zaangażowania w demokrację uczestniczącą i przedstawicielską, Więcej…

Projekt youthfolklore.com

Głównym rezultatem projektu jest strona internetowa youthfolklore.com. Ta strona internetowa tworzy nie tylko przestrzeń online do nauki, inspiracji i nawiązywania kontaktów, ale także zachęca do inicjatyw na żywo, gdy tylko jest to możliwe. Projekt i jego główny rezultat – platforma internetowa youthfolklore.com służy zarówno młodym ludziom, jak i pracującym z Więcej…

Przedsiębiorczość w praktyce: poradnik inspiracyjny z radami i historiami przedsiębiorców z całej Europy jest już dostępny!

Człowiek uczy się na błędach, zwłaszcza własnych, ale lepiej ich uniknąć i skorzystać z doświadczenia innych przedsiębiorców przy układaniu własnej strategii biznesowej. Niektóre wyzwania czy problemy początkujących przedsiębiorców pozostają w końcu takie same niezależnie od lokalizacji geograficznej, czy branży. Właśnie dlatego warto przeczytać przygotowany przez nas i zaprzyjaźnione organizacje poradnik Więcej…

Young Entrepreneurship in Time of Crisis (YETC)

Wybuch pandemii Covid-19 spowodował załamanie światowych rynków i ogromny kryzys wśród młodych przedsiębiorców, których działalność nie mogła swobodnie rozwijać się w czasie ostatnich dwóch lat. Przedsiębiorczość powinna być jednak kultywowana zwłaszcza w trudnych czasach, a projekt „Young Entrepreneurs in Times of Crisis” został stworzony, aby odpowiedzieć na potrzeby młodych przedsiębiorców Więcej…