Po obradach komisji i  zapoznaniu się z każdym z szesnastu scenariuszy, nadesłanych w ramach konkursu, ”Młodzi o surowcach mineralnych”, członkowie jednogłośnie wybrali scenariusz pt.”Miedź albo nie mieć”, autorstwa Roberta Woronina i Wiktora Woronina z Zespołu Szkół im. Cz. Miłosza w Siemienicach.
„Miedź albo nie mieć” – zwycięski film! Premiera zwycięskiego filmu

Wyróżnione prace:

 1. „Przyjaźń, miłość i sól kamienna”, autorzy – Katarzyna Mańska, Agnieszka Wiśniewska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
 2. „Alicja w krainie węgla”, autorzy – Wiktoria Feret, Alicja Pawelec, Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
 3. „Nie wierz legendom”. autor – Grzegorz Gogolewski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu

Specjalne wyróżnienie za aktywność oraz opiekę merytoryczną nad największą liczbą uczniów, którzy znaleźli się w finale konkursu:

Pan Tomasz Banaszkiewicz  z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział i nadesłane prace wszystkim uczestnikom konkursu.

Wymienione poniżej scenariusze przechodzą do drugiego etapu konkursu, ich autorzy zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty geologiczno-filmowe w Warszawie w dniach 9-10 marca 2017 roku.

Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie.

Tytuł pracy Imię i nazwisko autorów Nazwa szkoły
1. ‘Przyjaźń, miłość i sól kamienna’ Katarzyna Mańska, Agnieszka Wiśniewska Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
2. ‘Żona Losta’ Maja Lipińska Zespół Szkół nr 55 im. Stanisława Maczka w Warszawie
3. ‘Estera, najjaśniejsza z gwiazd’ Wiktoria Walczak, Magdalena Przybysz Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
4. ‘Tajemniczy artysta’ Kajetan Olucki Zespół Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
5. ‘Powrót  do przeszłości’ Mateusz Zagórski, Michalina Mojsyn Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu
6. ‘Nie wierz legendom’ Grzegorz Godlewski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu
7. ‘Konsola za śmieci’ Robert Woronin, Wiktor Woronin Zespół Szkół im. Cz. Miłosza w Siemienicach
8. ‘Halit’ Monika Sacharuk Zespół Szkół nr 55 im. Stanisława Maczka w Warszawie
9. ‘Neseser z planety Ziemia’ Maja Ostrowska Gimnazjum im. Janusza Korczaka
10. ‘Diamentowa Porażka’ Zuzanna Szkółka, Oliwia Leśniak Zespół Szkół w Mętkowie
11.  ‘Węgiel brunatny’ Karolina Dobrzychnio Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku
12. ‘Sól mała, wielka rzecz’ Franciszek Kowalewski Szkoła Podstawowa nr 7 w Ełku
13. ‘Bajka o smakach’ Weronika Szymanek, Paulina Siodłowska Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
14. ‘Nowa właściwość soli’ Beata Semeniuk, Wiktoria Gadamska Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
15. ‘ Alicja w krainie węgla’ Feret Pawelec Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie
16. ‘Brunatny cudotwórca’ Julia Czekaj, Aleksandra Zalewska Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.


Opis konkursu geologiczno-filmowego
„Młodzi o surowcach mineralnych”

 1. Nazwa konkursu geologiczno-filmowego:

„Młodzi o surowcach mineralnych”

 1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie historii na scenariusz filmowy, zawierającej treści edukacyjne na temat jednego z wybranych surowców: węgiel brunatny, miedź, sól kamienna.

 1. Zasady konkursu:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, a także podopieczni ośrodków kultury oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych. Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe indywidualnie lub w grupach dwuosobowych. Warunkiem formalnym uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie autorskiej pracy konkursowej w terminie do 31 stycznia 2017 r. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami (załącznik nr 1,2,3 do regulaminu konkursu). Dokumenty zgłoszeniowe wraz z materiałami promocyjnymi nt. konkursu są dostępne na stronie www.inkubatorinnowacji.org. Uczniowie mają dowolność w doborze gatunku filmowego opracowywanej historii, może być to zarówno film dokumentalny, obyczajowy jak i komedia, kryminał lub science-fiction. Praca konkursowa nie powinna być dłuższa niż 2 strony A4 znormalizowanego maszynopisu. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. na adres biura Fundacji Instytut Innowacji (ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa) lub w formie skanu na adres mailowy: konkurs@ii.org.pl. Spośród zgłoszonych prac konkursowych, jury wyłoni 15 najciekawszych prac konkursowych, a ich autorzy zostaną zaproszeni na dwudniowe warsztaty geologiczno-filmowe z udziałem polskich aktorów. W trakcie warsztatów przewidziane są prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i nauczycieli nt. surowców mineralnych. Ponadto podczas warsztatów młodzież zapozna się z technikami przygotowywania scenariuszy filmowych, a także kulisami pracy aktorów, reżyserów, scenografów, operatorów kamery i postprodukcją filmu. Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy w wyznaczonym terminie będą mogli zgłaszać poprawione i uzupełnione prace konkursowe w formie gotowych scenariuszy filmowych. Najciekawsza praca zostanie zrealizowana przez profesjonalną ekipę filmową, a finałem konkursu będzie uroczysta premiera filmu podczas jednego z festiwali filmowych dla dzieci i młodzieży.

 1. Cel konkursu:
 • Zwiększenie zainteresowania młodzieży surowcami mineralnymi.
 • Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 • Twórcze rozwinięcie kreatywności młodzieży w kontekście poszukiwania nowatorskich środków wyrazu.
 • Zdobycie umiejętności z zakresu tworzenia scenariuszy i scenopisów filmowych.
 • Wzrost zainteresowania szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
  z zakresu: informacji i wiedzy nt. geologii, współpracy z jednostkami badawczymi
  i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań do pobudzania kreatywności młodzieży.
 • Promocja młodych talentów.
 1. Grupa docelowa:

Projekt ma zasięg ogólnopolski z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podopiecznych ośrodków kultury oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu Formularz zgłoszeniowy + załączniki Harmonogram do regulaminu konkursu

Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń:
Jan Kowalewski
e-mail: jan.kowalewski@ii.org.pl
tel.: +48 883 336 236

dolny

loga


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *