Inkubator Innowacji

Kamila Kaszkiel
Założycielka oraz fundatorka Fundacji

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała podczas staży w International Dance Inc. w Nowym Jorku i w niemieckiej filii koncernu Philipsa. Przez 5 lat pełniła funkcję dyrektora „Youth Business Poland” programu działającego pod auspicjami Jego Wysokości Księcia Walii. Autorka i realizatorka wielu innowacyjnych projektów społecznych adresowanych do różnych grup docelowych m.in. migrantów, młodzieży, pracowników organizacji pozarządowych.


Inkubator Innowacji

Łukasz Teofilak
Prezes Fundacji

Doświadczony koordynator projektów międzynarodowych. Uczestnik wielu szkoleń pracowników młodzieżowych oraz wymian młodzieży jako lider grup, m.in. w Bułgarii, Austrii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Turcji, na Cyprze. Absolwent kursu NGO Master Współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z działalnością w organizacjach pozarządowych związany od 2012 roku. Swoje zawodowe zainteresowania koncentruje na edukacji pozaformalnej oraz innowacyjnych metodach nauczania młodzieży.


Szymon Kaszkiel
Przewodniczący Rady Fundacji

Współpracuje z biznesem, tworząc i realizując wysokiej jakości projekty społeczne oparte na współpracy trójsektorowej. Zaangażowany w działalność fundacji od początku jej istnienia współtworzy projekty skierowane do różnych grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży i osób starszych z grupy 50+.


Aleksandra Witek
Członek Rady Fundacji

Grafik komputerowy. Tworzeniem stron internetowych oraz grafiki zawodowo zajmuje się od 2002r.
W latach 2005-2007 mieszkała w Nottingham, UK pracując jako Manager na lotnisku East Midlands. Absolwentka studiów AWF WSHE Włocławek, rozwijając swoje pasje i zainteresowania w roku 2012 zdobyła tytuł Ratownika Medycznego. Ma bogate doświadczenie w sprzedaży i marketingu oraz budowaniu zespołów. Lubi pracę z młodzieżą, nie boi się zatrudniać nawet bardzo młodych osób bez wcześniejszego doświadczenia, choć przyznaje, że każda praktyka zawodowa jest ogromnym atutem przy poszukiwaniu pracy.


Inkubator Innowacji

Jan Kowalewski
Specjalista – dział filmowy

Odpowiedzialny za projekty filmowe. Doświadczenie zdobywał na deskach teatru ełckiego centrum kultury, grał również m.in. w filmie fabularnym „Miasto’44” w reżyserii Jana Komasy. Był reżyserem i pomysłodawcą filmu „Happy Ełk” na zlecenie Urzędu Miasta w Ełku. Dla Fundacji Instytut Innowacji reżyserował i grał główną rolę w filmie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Młodzi o Polsce”. Jest ekspertem i prowadzącym zajęcia w ramach Akademii Filmowej Instytutu Innowacji, ma ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą, a zrealizowany przez niego film promocyjny dla własnej szkoły bije rekordy popularności na kanale You Tube.


Inkubator Innowacji

Katarzyna Gontarczyk
Ambasadorka Fundacji

Ekonomista, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1993 roku w branży Public Relations, przez trzy lata dbała o wizerunek polskiego giganta – firmy ORBIS – w najtrudniejszym dla niej okresie przekształceń. Od 1996 roku odpowiedzialna za Public Relations pięciogwiazdkowego hotelu Sheraton w Warszawie, z sukcesem wprowadziła tę nową markę do Polski. W roku 2004 awansowała na stanowisko Dyrektora d/s Public Relations hoteli Starwood w Polsce tworząc strategię społecznej odpowiedzialności tej firmy. W ramach CSR firmy Starwood odpowiedzialna za organizację licznych wydarzeń specjalnych, aukcji i koncertów charytatywnych. Od 2006 roku jest fundatorem i członkiem rady partnerskiej fundacji Instytut Innowacji.


Instytut Innowacji

Joanna Chodor
Ambasadorka Fundacji

Prezes partnerskiej Fundacji Instytut Innowacji, od kilkunastu lat jest aktywnie związana z sektorem organizacji pozarządowych zawodowo i społecznie. Doświadczenie zawodowe zdobywała również pracując w jednostce badawczo-rozwojowej i administracji publicznej. Interesuje się zagadnieniem rozwoju ekonomii społecznej, współpracą organizacji non-profit i administracji oraz pomocą rozwojową na rzecz krajów uboższych.