Szanowni Państwo,

informujemy, iż podczas warsztatów przed centrum handlowym Arkadia są wykonywane fotografie oraz materiały filmowe, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych (m.in. umieszczone na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Instagram i Facebook, w prasie i innych wydawnictwach).

Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wykonywania przysługujących Ci praw, wyślij do nas e-mail na adres ii@ii.org.pl lub list na adres: INSTYTUT INNOWACJI, Al. Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM przy hotelu Marriott III piętro lok. 3.284, 00-697 Warszawa, Polska.

·  Współadministratorami Państwa danych (wizerunku) jestINSTYTUT INNOWACJI z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 65/79, Centrum LIM przy hotelu Marriott III piętro lok. 3.284, 00-697 Warszawa, Polska. Jesteśmy współadministratorami Twoich danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes.    

Kontakt : ii@ii.org.pl

· Zdjęcia i nagrania z Państwa wizerunkiem zostaną udostępnione mediom i mediom społecznościowym.

· Dane te będziemy przechowywać do momentu zaprzestania realizacji wymienionych powyżej celów, lecz nie dłużej niż przez dwa lata.

· Mają Państwo prawo żądania od nas: dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia danych (gdy nie są nam już niezbędne lub w razie wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; gdy przetwarzamy niezgodnie z prawem), w pewnych okolicznościach ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również możecie Państwo też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.