Create to change

Ideą tego projektu było wykorzystanie tworzenia komiksów jako metody podnoszenia kwestii młodych ludzi oraz odpowiedzią na potrzebę zwiększenia wiedzy i zrozumienia, jak działa lokalna demokracja uczestnicząca. Korzystanie z komiksów tworzy zabawne i wzbogacające doświadczenie zrozumienia procesów, struktur, systemów, ról i Więcej…

Przedsiębiorczość w praktyce: poradnik inspiracyjny z radami i historiami przedsiębiorców z całej Europy jest już dostępny!

Człowiek uczy się na błędach, zwłaszcza własnych, ale lepiej ich uniknąć i skorzystać z doświadczenia innych przedsiębiorców przy układaniu własnej strategii biznesowej. Niektóre wyzwania czy problemy początkujących przedsiębiorców pozostają w końcu takie same niezależnie od lokalizacji geograficznej, czy branży. Właśnie Więcej…