Fundacja została powołana z inicjatywy Kamili Kaszkiel, mieszkanki Konstancina Jeziorny, która od ponad 10 lat aktywnie działa w organizacjach pozarządowych tworząc innowacyjne projekty społecznie adresowane do różnych grup docelowych: dzieci i młodzieży, seniorów, migrantów, przedsiębiorców, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Łukasz Teofilak, Prezes Fundacji, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w III sektorze, specjalizuje się w projektach międzynarodowych skierowanych do młodzieży. Radę Fundacji tworzy grupa profesjonalistów – Szymon Kaszkiel, specjalista w zakresie sprzedaży i marketingu oraz eventów, Aleksandra Witek – grafik komputerowy i Przemysław Redner – specjalizujący się w finansach i księgowości. Zespół fundacji tworzą również ambasadorki – Katarzyna Gontarczyk i Joanna Chodor, mieszkanki Konstancina Jeziorny, blisko związane z organizacją partnerską – fundacją Instytut Innowacji.

Widzimy potrzebę prowadzenia działań dla lokalnej społeczności w Konstancinie Jeziornie takich jak bezpłatna nauka języków obcych, organizacja wydarzeń międzykulturowych i integracyjnych, organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży np. warsztatów filmowych, kreatywnych, sportowych, organizacja zajęć w Parku Zdrojowym, organizacja aktywności dla seniorów i osób niepełnosprawnych, a także grup defaworyzowanych. W związku aktualnie fundacja intensywnie rozpoczęła realizację projektów społecznych. Więcej w dziale „aktualności”.

Apelujemy również do mieszkańców Konstancina o zgłaszanie nam swoich pomysłów i ciekawych propozycji na projekty społeczne.