Casting do filmu dokumentalnegoFundacja Instytut Innowacji ogłasza casting do filmu dokumentalnego o aktywizacji zawodowej osób starszych. Szukamy osób poszukujących nowych wyzwań zawodowych w wieku powyżej 60-ciu lat, obecnie bezrobotnych, borykających się z życiem, bardzo pragnących zmian. Warunkiem przystąpienia do programu jest wyrażenie zgody na udział w filmie. Prosimy o  zgłoszenia na adres e-mail ii@ii.org.pl

 

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: Jednocześnie oświadczam, że jestem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1